Pokonują własne słabości, by śpiewać jak profesjonaliści. W Ozimku po raz pierwszy zorganizowano Wojewódzki Festiwal Artystyczny. Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały zarówno osoby zdrowe jak i niepełnosprawne. „Jesteśmy tacy sami” – to hasło przewodnie festiwalu.