Wymiana studentów i pracowników naukowych, a także wspólne badania i edukacja - to główne założenia porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a chińskim Uniwersytetem Języków Obcych w Dalien. Podpisaniu dokumentu, które miało miejsce wczoraj w Sali Senatu UO, przyglądał się Miłosz Bogdanowicz.