Podczas II wojny światowej Irena Brun-Gumułka udzieliła schronienia swojemu żydowskiemu znajomemu. Mężczyzna, który uciekł z getta, ukrywał się na poddaszu domu jej rodziców w Łucku. W 1980 roku pani Irena odebrała odznaczenie Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a dziś pośmiertnie przyznano jej Honorowe Obywatelstwo Izraela.