Moralizuje, uczy, bawi, wzrusza i dodaje otuchy. O tym, że literatura jest dobra na wszystko przekonywano podczas Ogólnopolskiej konferencji biblioterapeutycznej „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Spotkanie zbiegło się z 20-leciem powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Do Niwek zjechało około 70 specjalistów z całego kraju