30 collegiantów ślubowaniem rozpoczęło dziś naukę w jednej z najlepszych szkół liderów w Polsce. W Collegium Nobilium Opoliense wykładowcami są m.in. wicepremierzy, ministrowie rozwoju i finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego. Dziś także nadano tytuły Członków Honorowych, a jednym z nich został wicepremier Mateusz Morawiecki.