Swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem, codziennie pokazują uczniom jak nieść pomoc innym. Minister Edukacji Narodowej wyróżniła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł "Nauczyciela-Wolontariusza Roku". Wśród nagrodzonych jest Lidia Stotko, nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu.