Dąb to majestatyczne drzewo, ale tylko w pozycji pionowej. Wyrwany z korzeniami i leżący bezładnie, może przeszkadzać w dojeździe do posesji. Na robotników, którzy uporządkują powalone drzewo z placu przed domem, państwo Weidel czekali aż siedem dni. Dlaczego odpowiednim służbom zajęło to tyle czasu?