Nieznośny hałas uniemożliwia normalne i spokojne funkcjonowanie niektórym mieszkańcom Krzykowa w powiecie namysłowskim. I to wcale nie ze względu na nazwę miejscowości. Głośny szum generuje pobliska suszarnia zboża. Kolejne prośby i odwołania nie przynoszą skutku. Dlaczego?