Wpisywanie na listę wyborców nieuprawnionych osób i nakłanianie do składania fałszywych zeznań - to tylko 2 z 6 zarzutów, na jakie dziś odpowiadał przed sądem Zenon Kotarski, wójt Domaszowic. Do przestępstwa wyborczego miało dojść tuż przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Wójt nie przyznaje się do winy.