20 radnych przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu ws. tzw. „Kontraktu Społecznego dla Pracowniczek i Pracowników”. Była to jedna z trzech uchwał obywatelskich, które trafiły dziś na sesję Rady Miasta w Opolu. Pomysłodawcy chcieli między innymi zobowiązać prezydenta, by w rozmowach z inwestorami lokującymi się w strefie ekonomicznej dążył do gwarancji wyższych pensji pracowniczych, na poziomie 70% średniej krajowej.