„Opolskie na wakacje” czy „Opolskie smakuje” – to serie filmów przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. A w nich marszałek Andrzej Buła wciela się w rolę przewodnika prezentującego najurokliwsze miejsca województwa. Rodzi się jednak pytanie czy taka była faktyczna rola tych nagrań.