Bociany rozpoczęły migrację do Afryki. Stado 13 ptaków przelatywało wczoraj przez powiat brzeski. Dla dwóch młodziutkich, trzymiesięcznych boćków podróż zakończyła się za szybko, bo przysiadły na napowietrznej linii energetycznej i zginęły. Trwają starania o zastosowanie zabezpieczeń tej linii.