Pożar, który wybuchł w suszarni tartaku państwa Wysockich pochłonął dom i cały dorobek ich życia. Czy to wadliwy hydrant odpowiada za ogromną skalę zniszczeń? Straż pożarna wszczęła kontrolę zaopatrzenia wodnego na terenie całego województwa. A dla pogorzelców, opolski Caritas uruchomił pomoc. Pieniądze można wysyłać na numer konta dostępny na stronie http://www.caritas.diecezja.opole.pl/