Prawie 9 milionów złotych na inwestycje dostanie z Unii Europejskiej szpital w Strzelcach Opolskich. Starostwo powiatowe - w ramach wkładu własnego ­- musiało wyłożyć 1,3 miliona. Dziś podpisano stosowną umowę z władzami województwa.