Wnętrza hoteli, restauracje, stare kamienice, a także cementownia czy dawne regimenty. To wszystko widnieje na przedwojennych pocztówkach, które zakupiło Muzeum Śląska Opolskiego. Kolekcja liczy 1148 kart ze stolicy regionu i kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zakup był możliwy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.