Mój kochany tatulku, mocno całuję, Basia.” – brzmi dopisek listu, jaki został wysłany do żołnierza, który trafił do niewoli. Kolekcja aż 207 listów z okresu całej II wojny światowej, do uwięzionych w obozach na terenie całego kraju żołnierzy, wzbogaci zbiory Muzeum w Łambinowicach. Wzruszająca korespondencja to zapis wojennych losów uwięzionych Polaków.