Skazani z Zakładu Karnego w Opolu coraz chętniej angażują się w działalność charytatywną i wolontariat. Chęć niesienia dobrowolnej pomocy na rzecz środowiska lokalnego podjęło już 9 osadzonych. Prace porządkowe, remontowe czy pomoc w organizacji festynów niosą korzyści zarówno dla instytucji, jak i samych osadzonych.