W Regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu występują niedobory krwi z grup Arh-, 0rh- i AB rh-. Dawcy są mile widziani a centrum planuje w okresie wakacji kilka akcji promocyjnych.