Wakacje to wzmożony czas kontroli pojazdów, szczególnie przewożących dzieci. W powiecie krapkowickim dochodziło do tego, że policjanci mieli nawet kilka interwencji w tym samym czasie, w różnych częściach powiatu. To powodowało spore zamieszanie i opóźnienie odjazdu szkolnej wycieczki. Teraz w mieście stworzono specjalne miejsce do przeprowadzenia takich kontroli.