Mieszkańcy Zdzieszowic dziś po raz kolejny poszli do urn. Kwietniowe wybory uzupełniające do Rady Miasta zostały unieważnione. Przyczyną był protest wyborczy zgłoszony przez jednego z kandydatów.