Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich informuje o skażonej wodzie. Ostrzeżenie dotyczy wodociągów zaopatrujących miejscowości Zawadzkie, Żędowice oraz Kielczę.