Opolanie tradycyjnie wyruszyli w pochodzie, aby adorować Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa. Istotą uroczystości jest uwielbienie Boga i prośba o dalsze łaski, ale tegorocznej procesji przyświecał jeszcze jeden cel - podziękowanie za 800 lat dziejów miasta.