Wniosek złożył radny Sławomir Batko. Powstanie specjalna komisja, której skład ma zatwierdzić rada miasta na najbliższej sesji i będzie dociekać dlaczego 54 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu się nie odbył.