9 powiatów i 24 gminy bierze udział w programie poprawy gospodarki nisko emisyjnej. Na ten cel jest 150 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach programu przewidziane są inwestycje m.in. w budowę ścieżek rowerowych, przebudowę dróg powiatowych . Aglomeracja Opolska na podobne inwestycje otrzyma dodatkowo 40 milionów euro.