Marszałek województwa Andrzej Buła wraz z wicemarszałkiem Romanem Kolkiem podpisali dzisiaj umowy z beneficjentami dziesięciu projektów dotyczących opieki nad matką i dzieckiem. W ramach programu „Opolskie dla rodziny” przyznane zostało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 33 milionów złotych. Projekty skierowane są bezpośrednio do kobiet w ciąży i okresie połogu, noworodków i dzieci do drugiego roku życia. Dofinansowanie obejmuje również pracowników świadczących usługi zdrowotne. Projekty przewidują m.in.: badania prenatalne dla kobiet poniżej 35. roku życia, mobilną opiekę okołoporodową, profilaktykę zakażeń pneumokokowych czy specjalistyczne poradnictwo dla rodziców. Program ma objąć niemal 16 tysięcy kobiet i ponad 17 tysięcy dzieci w naszym województwie. Projekty będą realizowane do 2020 roku, ale jak zapowiedział marszałek, następna transza dofinansowania w wysokości 35 milionów złotych jest już przygotowana na kolejne lata.