Zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo w regionie, współpraca międzynarodowa i wzorowa realizacja programu Rodzina 500+. Wojewoda Adrian Czubak podsumował działanie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2016 i pierwszym kwartale 2017. Podczas konferencji przedstawiciel rządu w regionie podkreślał, że budżet urzędu po raz pierwszy przekroczył miliard złotych, a wprowadzone oszczędności i racjonalizacja zatrudnienia zaowocowały sprawniejszym działaniem.