Po raz dziesiąty w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu spotkali się młodzi pasjonaci historii z całego województwa. Tam odbył się jubileuszowy sprawdzian wiedzy o największym w III rzeszy obozie jenieckim. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się szeroką wiedzą na ten temat. TVP 3 Opole objęła konkurs patronatem medialnym.