Zaczyna się ruch w pasiekach. Pszczelarze sprawdzają, czy śnieżna zima nie zaszkodziła owadom. Mimo i znikania pszczół, na Opolszczyźnie przybywa pasiek. Dzięki unijnemu wsparciu coraz więcej młodych rolników interesuje się pszczelarstwem.A na dorocznej konferencji w Łosiowie prawie dwustu właścicieli pasiek spotkało się aby podsumować miniony sezon i wypracować metody zwiększenia opłacalności produkcji miodu.