Smok, a może lew? Jakie zwierzęce postaci przedstawiają odkryte w kościele w Jemielnicy płaskorzeźby – pewności jeszcze nie ma. Wiadomo za to, że są bardzo stare, a przez to niezwykle cenne. To najprawdopodobniej sztuka późnoromańska. Konserwatorzy wysoko oceniają kunszt dawnych kamieniarzy, spod ręki których wyszły te kamienne formy. A podobnych odkryć w Jemielnicy może być więcej. Prace w kościele jeszcze się nie kończą.