12 miliardów złotych otrzymała Polska na inwestycje w służbie zdrowia. Pomóc w ich weryfikacji ma z kolei IOWISZ- Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Pierwszy wniosek w kraju o taką ocenę wpłynął w Opolu. Do tej pory łącznie złożono ich na Opolszczyźnie 15, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie.