Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie opłaty abonamentowej w 2017 roku.Abonament RTV - 10% taniej! Tylko od 25 stycznia - zapłać abonament za rok z góry i skorzystaj z bonifikaty!

Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie:

- odbiornika radiofonicznego wynosi:

a) 7,00 zł za jeden miesiąc;

b) 13,60 zł za dwa miesiące;

c) 20,15 zł za trzy miesiące;

d) 39,90 zł za sześć miesięcy;

e) 75,60 zł za rok.- odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:

a) 22,70 zł za jeden miesiąc;

b) 44,05 zł za dwa miesiące;

c) 65,35 za trzy miesiące;

d) 129,40 zł za sześć miesięcy;

e) 245,15 zł za rok.Użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2017 roku można wnieść już w bieżącym roku, według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.