Zasadność pobierania opłat parkingowych w soboty oraz za parkowanie w miejscach, które nie były jako parkingowe oznaczone - to główne punkty skargi na uchwałę Rady Miasta w Nysie z 2003 roku. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok unieważniający tę uchwałę. Sprawa ciągnęła się od 2015 roku.