Jedna z firm zajmujących się usługami z zakresu konsultingu, technologii informatycznych i  outsourcingu we współpracy z Publicznym Liceum nr 1 w Opolu uruchamia od września klasę patronacką. Uczniowie będą mieli więcej lekcji z języka niemieckiego i angielskiego oraz informatyki. Chętnych nie brakowało. Od pierwszego września naukę w tej klasie rozpocznie 32 uczniów. Taki profil nauczania znacznie zwiększy ich szansę na znalezienie pracy w zagranicznym koncernie.