Grota Lurdzka na Górze Świętej Anny często wypełniała się wiernymi. Ale dziś było tu wyjątkowo barwnie, wyjątkowo różnorodnie za sprawą pielgrzymów z kilkudziesięciu krajów, z odległych zakątków świata, którzy przez Opolszczyznę zdążają do Krakowa, by spotkać się z papieżem Franciszkiem.