Większość z nas jest w stanie dojeżdzać do szkoły lub pracy na rowerze, jeśli odległość do nich wynosi nie więcej niż 15 km. Mimo to, nawet na krótkich dystansach, wciąż chętniej korzystamy z samochodu. Mając na celu promocję dwóch kółek w regionie, Aglomeracja Opolska zorganizowała konkurs dla młodzieży na film propagujący ekologiczne środki transportu.