Razem łatwiej, dlatego chcą połączyć siły, by razem dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Aglomeracji Opolskiej w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń. Temu ma służyć porozumienie pomiędzy przedstawicielami powiatów, gmin, strażą pożarną i lasami państwowymi.