Po pieniądze unijne z programów krajowych chce sięgnąć Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Chodzi o stworzenie spójnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, tak by siły i środki, jakimi gminy już dysponują, mogły być wykorzystywane w sposób optymalny.