Młodzi ludzie coraz rzadziej pamiętają o gwarze. Co zrobić, by nowe pokolenie chciało kultywować tradycję? Może by tak zaśpiewać... Muzyka i pieśni ludowe połączyły pokolenia w Łubniańskim Ośrodku Kultury. Wszystko podczas koncertu „W tonacji Śląska”.