Dla przyszłych pokoleń oraz w trosce o dziedzictwo kulturowe i historyczne. Biskup diecezji opolskiej powołał Kapitułę Odnowy Katedry Opolskiej. Do jej zadań będzie należało między innymi wspieranie zadań zmierzających do renowacji i odnowy kościoła.