Pismo z prośbą o patronat TVP3 Opole adresowane na redaktora naczelnego:
Mateusza Magdziarza, należy wysłać na adres: sekretariat.opole@tvp.pl

    W piśmie należy zawrzeć następujące informacje na temat wydarzenia:
    • miejsce, czas, cel wydarzenia
    • dane kontaktowe do organizatorów
Pismo musi być dostarczone najpóźniej miesiąc przed planowanym wydarzeniem
Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.