Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu
ul. Szpitalna 1, 45-010 Opole
tel. 77 423 27 91
fax. 77 423 27 98
Dział Marketingu i Reklamy
Plac Wolności 6, 45-018 Opole

Kontakt dla widzów

tel. 77 423 27 83 lub 77 423 27 87
interwencje.opole@tvp.pl

Zaproszenia i informacje prasowe:

redakcja.opolska@tvp.pl

Dyrekcja

Dyrektor Oddziału
Mateusz Magdziarz
tel. 77 423 27 91, fax 77 423 27 98
sekretariat.opole@tvp.pl

Archiwum, Sekretariat Programowy

Sekretarz programu
Łukasz Strząbała
tel. 77 423 27 82,
lukasz.strzabala@tvp.pl

Dział ekonomiczny


Kierownik działu ekonomicznego
Katarzyna Hładysz
tel. 77 402 17 48, fax 77 402 17 47
katarzyna.hladysz@tvp.pl

Regionalna Agencja Producencka

Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej
Anna Wysocka
tel. 77 423 27 92, fax 77 423 27 92
anna.wysocka@tvp.pl

Dział Promocji, Reklamy i Marketingu

Specjalista Działu Promocji, Reklamy i Marketingu
Anna Domańska
tel. 77 402 17 05 kom. 605 605 831
adres e-mail: anna.domanska@tvp.pl


Strona internetowa i telegazeta
tel. 77 423 27 83
internet.opole@tvp.pl